Srpska Montesori asocijacija

Srpska Montesori asocijacija je osnovana sa ciljem popularizacije, edukacije i promovisanja originalne Montesori-Montessori pedagogije.
Montesori asocijacija je jedino legitimno Montesori udruženje u Srbiji i regionu koje promoviše Montesori metod i organizuje kvalitetne Montesori info seminare u autentičnim Montesori okruženjima na svim nivoima i jedino mesto na kome se mogu dobiti prave informacije o Montesori pedagogiji i programima.
Montesori asocijacija je neprofitno, nestranačko Montesori udruženje sa sedištem u Beogradu. Osnivač i predsednik upravnog odbora je mr Irena Mitrović. 


Montesori metod

Montesori metod razvija se duže od stotinu godina u radu sa decom predškolskog i školskog uzrasta, a zbog rezultata koje daje broj jasli, vrtića, osnovnih i srednjih škola u svetu stalno raste.
Montesori obrazovanje je obrazovanje za 21. vek, jer svakom detetu pruža priliku da se razvije do punog potencijala i da pravilno aktivno razvija sve aspekte ličnosti, da nauči da samostalno dela i samostalno razmišlja.
Ekolška svest, nenasilje, pozitivan odnos prema životu i sposobnost suočavanja sa teškoćama samo su neke od dobrih osobina koje se razvijaju pohađanjem Montesori programa i primenom Montesori principa kod kuće.


NOVOSTI

MEĐUNARODNI AMI MONTESORI 3 DO 6 KURS

U organizaciji Montesori centra Zvono u junu se održava međunarodna onlajn AMI Montesori 3 do 6 kur s za asistenta. Kurs je namenjen vaspitačima, saradnicima, roditeljima, i svima zainteresovanim za pravilan razvoj deteta od 3 do 6 godina i za Montesori pedagogiju. Kurs drži međunarodni Montesori trener Irini Fafalios.

NOVA MONTESORI KNJIGA

Na našu inicijativu, u izdanju Propolis Books, nova Montesori knjiga: Radosno dete