Srpska Montesori asocijacija

Srpska Montesori asocijacija je osnovana sa ciljem popularizacije, edukacije i promovisanja originalne Montesori-Montessori pedagogije.
Montesori asocijacija je jedino legitimno Montesori udruženje u Srbiji i regionu koje promoviše Montesori metod i organizuje kvalitetne Montesori info seminare u autentičnim Montesori okruženjima na svim nivoima i jedino mesto na kome se mogu dobiti prave informacije o Montesori pedagogiji i programima.
Montesori asocijacija je neprofitno, nestranačko Montesori udruženje sa sedištem u Beogradu. Osnivač i predsednik upravnog odbora je mr Irena Mitrović. 


Montesori metod

Montesori metod razvija se duže od stotinu godina u radu sa decom predškolskog i školskog uzrasta, a zbog rezultata koje daje broj jasli, vrtića, osnovnih i srednjih škola u svetu stalno raste.
Montesori obrazovanje je obrazovanje za 21. vek, jer svakom detetu pruža priliku da se razvije do punog potencijala i da pravilno aktivno razvija sve aspekte ličnosti, da nauči da samostalno dela i samostalno razmišlja.
Ekolška svest, nenasilje, pozitivan odnos prema životu i sposobnost suočavanja sa teškoćama samo su neke od dobrih osobina koje se razvijaju pohađanjem Montesori programa i primenom Montesori principa kod kuće.


NOVOSTI

Montesori info seminari

Jednodnevni seminari o Montesori obrazovanju od rođenja do 3, od 3 do 6 godina 
sa Montesori centrom Zvono
Datum: u pripremi

Akreditovani Montesori seminar

Dvodnevni seminar o primeni elemenata Montesori školskog programa.
Datum:  1.-2. decembar 2018.
Lokacija: Beograd

Montesori radionice

Radionice za roditelje i druge zainteresovane o pravilnom razvoju od rođenja do treće godine.
Montesori od početka - prva godina, 8. decembar 10-13 časova
Montesori kod kuće, druga i treća godina, 12. decembar 18-20 časova 

Međunarodni Montesori kurs

MEĐUNARODNI MONTESORI 3 DO 6 KURS
AMI Montesori kurs u Begradu.
Jezik kursa: engleski, sa prevodom na srpski.
Za vaspitače, saradnike, roditelje
i druge zainteresovane za Montesori pedagogiju.

AMI Assistant 3 -6 Course

AMI Montessori 3 to 6 Assistant Course in Belgrade. 
Language: English, with translation to Serbian.
For more infromation please visit Montessori Center.

NOVA KNJIGA

Marija Montesori: Tajna detinjstva