Srpska Montesori asocijacija

Srpska Montesori asocijacija je osnovana sa ciljem popularizacije, edukacije i promovisanja originalne Montesori-Montessori pedagogije.
Montesori asocijacija je jedino legitimno Montesori udruženje u Srbiji i regionu koje promoviše Montesori metod i organizuje kvalitetne Montesori info seminare u autentičnim Montesori okruženjima na svim nivoima i jedino mesto na kome se mogu dobiti prave informacije o Montesori pedagogiji i programima.
Montesori asocijacija je neprofitno, nestranačko Montesori udruženje sa sedištem u Beogradu. Osnivač i predsednik upravnog odbora je mr Irena Mitrović. 


Montesori metod

Montesori metod razvija se duže od stotinu godina u radu sa decom predškolskog i školskog uzrasta, a zbog rezultata koje daje broj jasli, vrtića, osnovnih i srednjih škola u svetu stalno raste.
Montesori obrazovanje je obrazovanje za 21. vek, jer svakom detetu pruža priliku da se razvije do punog potencijala i da pravilno aktivno razvija sve aspekte ličnosti, da nauči da samostalno dela i samostalno razmišlja.
Ekolška svest, nenasilje, pozitivan odnos prema životu i sposobnost suočavanja sa teškoćama samo su neke od dobrih osobina koje se razvijaju pohađanjem Montesori programa i primenom Montesori principa kod kuće.


NOVOSTI

MONTESORI SEMINARI

Jednodnevni seminari o Montesori obrazovanju 
u saradnji sa Montesori centrom Zvono.

Više informacija uskoro.

MEĐUNARODNI AMI MONTESORI KURSEVI

U planu za 2022. godinu su onlajn međunarodni AMI Montesori kursevi za nivo 0 do 3 i 3 do 6 u saradnji sa Montesori centrom Zvono.

Više informacija uskoro.

NOVA MONTESORI KNJIGA

Na našu inicijativu, u izdanju Propolis Books, nova Montesori knjiga: Radosno dete