adolescence

MONTESORI KNJIGE

 O delu dr Marije Montesori

Delo dr Montesori je obimno i nije u celosti objavljeno. Objavljenih knjiga ima 25 a još tridesetak neobjavljenih. Proces objavljivanja je u toku, pa je nedavno izašla knjigaPsihoaritmetika u originalu na italijanskom i na engleskom jeziku

Dr Montesori nije napisala jedno kapitalno delo, što je uobičajeno u naučnom svetu, po kome bi bila poznata i koje bi služilo kao osnovni izvor za proučavanje i primenu njenog metoda. Umesto toga, pisala je svoja dela kao svedočanstva teorijskih i praktičnih saznanja do kojih je došla u radu sa decom, tokom celog svog života. Zato je dobro poznavanje kompletnog njenog dela preduslov za profesionalnu, stručnu i kvalitetnu primenu Montesori metoda.

Knjige dr Montesori objavljivane su u različitim periodima, na raznim jezicima i od strane velikog broja izdavača. Srpska Montesori asocijacija sa izdavačkom kućom Montessori-Pierson Publishing Company počela je rad na prevođenju i objavljivaju dela dr Montesori na srpski jezik.

Knjige dr Marije Montesori 

Antropologia Pedagogica,1910. 
https://archive.org/details/cu31924013108398

 The Montessori Method - Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children Houses, 1912. Montesori metod: ova knjiga je svedočanstvo o prvom, originalnom Montesori programu za decu od 3 do 6 godina. Sadrži detaljan prikaz metoda primenjenog u prvoj Dečjoj kući u Rimu, opis Montesori materijalai aktivnosti, opisotkrića do kojih se došlo u radu sa decom i detaljan opisteorijskihpitanjavezanih zadisciplinu, edukacijučula i razvojgovora.(knjiga objavljena sa izmenama pod nazivomThe Discovery of the Child 1967.; kod nas objavljivanje u pripremi (Propolis Books i Srpska Montesori asocijacija)http://digital.library.upenn.edu/women/montessori/method/method.html 

The Rome Lectures,1913.Rimska predavanja: predavanja sa jedne od prvih medjunarodnih edukacija održane 1913. u Rimu. 

Dr. Montessori's Own Handbook, 1914.Priručnik dr Montesori: napisana na veoma jasan i konkretan način, ova knjiga detaljno opisuje Montesori material za 3 do 6 godina i teorijsku osnovu njegove svrhe i korišćenja.http://www.archive.org/details/drmontessorisow00montgoog

The California Lectures of Maria Montessori, 1915: CollectedSpeeches and WritingsKalifornijska predavanja Marije Montesori: predavanja i tekstovi: Serija predavanja održana u Americi, na temu Montesori pedagogije, među kojima su osobine Montesori učitelja, mašta, psiho-fizički razvoj deteta, edukacija čula, značaj pokreta za razvoj.

Spontaneous Activity in Education, 1917.Spontana aktivnost u edukaciji: teorijski i praktičan opis psihičkog razvoja deteta u Montesori sredini, teorijski prikaz načina razvijanja pažnje, volje, inteligencije, mašte i morala kod dece.http://www.archive.org/details/advancedmontess00livigoog

The Montessori Elementary Material (The Advanced Montessori Method II), 1917.Montesori školski material: knjiga u kojoj je opisan deo školskog program. Sadrži detaljno objašnjenje edukacije u oblasti gramatike, čitanja, matematike, geometrije, crtanja, muzike i metrike.http://www.archive.org/details/montessorielemen027888mbp

The Child in the Family, 1923.(nemački original Das Kind in der Familie)

 Psico Geométria, 1934 (prevdena sa španskog originala na engleski kao Psychogeometry, 2011.)Psiho-geometrija: u ovoj knizi date su osnove geometrije za školsku decu, koje su poslužile kao osnova za razvoj Montesori školskog programa u oblasti geometrije.

Psico Aritmética, 1934(prevedena sa šoanskog originala na italijanski – Psicoaritmetica, prevod na engleski u toku)Psiho-aritmetika: u ovoj knjizi je prikazana Montesori aritmetika za decu predškolskog i školskog uzrasta.

Secret of Childhood(prevod sa francuskog originalaL'Enfant),1936.Tajna detinjstva: knjiga u kojoj su opisana devijantna ponašanja dece, odnos odralih i dece i doprinos deteta razvoju ljudskog društva. Prikazani su periodi osetljivosti, Montesori okruženje za 3 do 6 godina i pojedini aspekti razvoja, kao što je inteligencija, pokret i značaj ruke u obrazovaju i razvoju uopšte. 

Creative Development in the Child II editedpotential

Creative Development in the Child,volume 1 and 2, 1939.Stvaralački razvoj deteta: oba dela su predavanja dr Montesori održana tokom njenog boravka u Indiji. Sadrže aspekte Montesori programa od 3 do 6 godina, kao i programa od 6 do 12 godina sa prvim naznakama velikih priča koje su kasnije stavljene u centar školskog Montesori programa. 

The London Lectures 1946. Londonska predavanja: predavanja sa prve posleratne edukacije o razvoju deteta od rodjenja do adolescencije. Ova predavanja su osnova AMI edukacije za 3 do 6 godina.

Education for a New World,1946.Obrazovanje za novi svet: u knjizi su prikazane teorijske osnove razvoja dece, sa posebnim osvrtom na razvoj govora, pokreta i ciklus aktivnosti.

To Educate the Human Potential,1947.Obrazovanje ljudskog potencijala: knjiga u kojoj su opisane psihiloške karakteristike deteta od 6 do 12 godina i fragmetni kosmiškog obrazovanja - školskog Montesori programa.

From Childhood to Adolescence, 1948.Od detinjstva do adolescencije: u ovoj knjizi su prikazane karakteristike dece od 7 do 12 godina, edukacija adolescenata u okviru programa koji je dr Montesori nazvala Erdkinder i funkcija univerzitetskog obrazovanja. U knjizi su prikazane i ideje o predstavljanju osnova hemije školskoj deci, koje su kasnije iskorišćene za razvoj ovog dela školskog programa.Knjiga je prevedena kod nas (DN Centar, 2007).

The Absorbent Mind, 1949. Upijajući um:  knjiga u kojoj su prikazane teorijske osnove razvoja deteta od rođenja do tri godine. Posebno je razradjen razvoj samostalnosti, pokreta i govora kao osnove razvoja do 3 godine, kao i socijalni razvoj. Knjiga je objavljena i kod nas.

http://www.archive.org/details/absorbentmind031961mbp 

advanced mintessori 2

  

The Formation of Man,1955.Stvaranje čoveka: u knjizi su opisane zakonitosti razvoja i potreba korenite promene sistema obrazovanja. Posebno poglavlje ove knjige se bavi nepismenošću u svetu. 

What You Should Know About Your Child, 1961.Šta treba da znate o svom detetu: Knjiga nastala na osnovu predavanja dr Montesori o zakonima razvoja deteta, prve tri godine života, razvoju jezika, odnosu deteta i odraslih, radu i disciplini.

Education and Peace, 1972.Obrazovanje i mir: sva vera dr Montesori da je jedini put ka miru u svetu drugačiji način obrazovanja i da se tolerancija i nenasilje uče kao integralni deo razvoja ličnosti kroz svakodnevno iskustvo, utkana je u ovu knjigu. 

 The Child in the Family, 1975. Dete u porodici: teorijske osnove Montesori metoda i uloge i položaja deteta u porodici.

omsl ami absorbent mindvol1

 The Child, Society and the World, 1979. Dete, društvo, svet: knjiga sa savetima roditeljima i učiteljima, principima Montesori pedagogije i standardima kvaliteta za Montesori ustanove. Sadrži deo o kosmičkom obrazovanju.

Knjige relevantnih autora

Veliki broj knjiga o Montesori teoriji i praksi objavljen je u svetu. Baš kao što ni ime Montesori nije zaštićeno u oblasti obrazovanja, nije ni u oblasti izdavaštva. Veliki broj knjiga predstavlja opise fragmenata Montesori obrazovanja, ili proizvoljna tumačenja koja nemaju veze sa autentičnom Montesori pedagogijom. Ovde su navedene samo knjige autora koji su edukovani i rade po AMI Montesori programima.

Montessori, Mario.The Human Tendencies and Montessori Education, 1966Amsterdam: AMI.

Montessori Jr., Mario M.Education for Human Development: Understanding Montessori, 1992.Oxford: Clio Press

Paula Polk Lillard

Montessori Today, 1996.  Knjiga prevedna kod nas kao Montesori danas, Propolis books
Montessori in the Classroom, 1997.Montessori from the Start, 2003. Sa L.Lillard Jessen. Knjiga prevedna kod nas kao Montesori od početkaPropolis books

  

Angeline Stoll Lillard
Montessori: The Science Behind the Genius
, 2005http://www.montessori-science.org/

Silvana Montanaro
The Child is the father of Man
,
1970.
Understanding the Human Being – The Importance of the First Three Years of Life, 1991.

 

 

 

slike: www.montessori-pierson.com