Montesori edukacija

MONTESORI SEMINARI

Edukacija za rad po Montesori programu za odrešen uzrast – 0 do 3, 3 do 6, 6 do 12, 12 do 15 odvija se po višemesečnom programu koji uključuje predavanja, vežbe, proučavanje literature i polaganje završnih ispita u AMI Montesori centrima za edukaciju.

Srpska Montesori asocijacija je započela organizaciju AMI trening centra u Beogradu gde će polaznicima biti omogučeno dobijanje prestižnih međunarodnih diploma. To je istovremeno jedini način na koji je moguća Montesori edukacija koja se ne može organizovati ni na jedan drugačiji način.

Zato svi seminari Srpske Montesori asocijacije predstavljaju upoznavanje sa osnovama Montesori pedagogije i Montesori programima za različite uzraste i predstavljaju svojevrsnu pripremu polaznika za buduću AMI edukaciju.

Seminari se zasnivaju naAMI standardima kvaliteta i principima AMI programa edukacije koji su jedini legalni Montesori programi, delu Marije Montesori i iskustvu predavača u primeni Montesori programa za različite uzraste.