MONTESORI ŠKOLSKI SEMINAR

Primena elemenata Montesori školskog programa

Osnovni cilj seminara je da učesnicima predstavi razvojne potrebe, obrazovanje i vaspitanje dece uzrasta od 6 do 12 godina, osnove Montesori školskog programa i izabrane aktivnosti i prezentacije iz različitih oblasti. Teme koje se obrađuju su iz važećeg školskog programa ali je način na koji se predstavljaju deci potpuno drugačiji jer se zasniva na korišćenju mašte i intelekta, aktivnom učenju, projektnom radu i sticanju funkcionalnog znanja. U centru učenja je dete koje istražuje i otkriva, a o istraženom piše i ilustruje radove koje prezentuje drugoj deci. Tada je učenje u školi ono što i treba da bude - pomoć razvoju i pomoć životu.

KOME JE NAMENJEN SEMINAR

Seminar je namenjen profesorima razredne nastave, nastavnicima, vaspitačima koji rade pripremni predškolski program, zaposlenima u produženim boravcima, specijalistima, stručnjacima, roditeljima.

O SEMINARU

Seminar Ka efikasnijem učenju - primena elemenata školskog Montesori programa u razrednoj nastavi odobren je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao program stručnog usavršavanja za period 2018-2021. 

Broj programa: 460
Broj dana: 2
Broj bodova:16

REALIZATORI

mr Irena Mitrović, licencirani AMI Montessori učitelj 
Božana Genadiev, profesor razredne nastave

Teorijske osnove

Opšti prikaz Montesori pedagogije
Prikaz rada Marije Montesori , osnove Montesori pedagogije, karakteristike deteta po periodima razvoja, osnovni ciljevi razvoja i način ostvarivanja pravilnog psiho-fizičkog razvoja

Montesori školski program
Razvojne osobine i potrebe školskog deteta, osnove pravilnog razvoja, podsticanje aktivnog učenja, korišćenje unutrašnje motivacije i mašte, stvaranje osnova za sticanje funkcionalnog znanja i povezivanje znanja; Montesori školski program – aktivnosti (grupni rad, projekti, istraživanje van škole), Montesori materijali za školu

JEZIK I ISTORIJA

Jezik
Građenje reči – prefiksi, sufiksi, složenice, porodice reči

Funkcije reči–imenice, pridevi, glagoli
Gramatičke kutije – imenice, pridevi, glagoli
Glagoli – lica, konjugacija
Interpretativno čitanje – uvod u glumu
Klasifikacija imenica
Analiza rečenice
Strani jezik za školsku decu

Istorija
Treća velika lekcija - pojava i osobine ljudi

Ljudske potrebe i istraživanje ljudskih potreba
Vreme

Matematika

Aritmetika
Veliki brojevi i mesne vrednosti

Decimalni sistem i operacije
Tablice
Imena elemenata u operacijama
Sadržalac
Deljivost
Razlomci

Geometrija
Osnovni geometrijski pojmovi: tačka, linija, površ, telo

Prava, poluprava, duž
Odnos dve prave
Vrste uglova
Vrste i delovi trouglova
Vrste četvorouglova
Površina

Geografija i biologija

Geografija
Fizička geografija
Sunce i Zemlja, dan i noć
agregatna stanja
privlačne sile
oblici reljefa
Ekonomska geografija – međuzavisnost ljudi

Biologija
Botanička nomenklatura
Prvo znanje o životinjama
Pitanja o životinjama
Prva klasifikacija životinja

Termin: jesen 2019

PREPORUČENA LITERATURA