MONTESORI ŠKOLSKI SEMINAR

Primena elemenata Montesori školskog programa

SADRŽAJ SEMINARA

Seminar Ka efikasnijem učenju - primena elemenata školskog Montesori programa u razrednoj nastavi odobren je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao program stručnog usavršavanja za period 2018-2021. 

Broj programa: 460
Broj dana: 2
Broj bodova:16

Realizatori: mr Irena Mitrović, AMI diploma za Montessori učitelja,
Božana Genadiev, profesor razredne nastave

 

KOME JE NAMENJEN SEMINAR

Seminar je namenjen profesorima razredne nastave, nastavnicima, vaspitačima koji rade pripremni predškolski program, zaposlenima u produženim boravcima, specijalistima, stručnjacima, roditeljima.

Sertifikat o pohađanju se dobija na kraju seminara.

OSNOVNE INFORMACIJE

Mesto održavanja: Beograd

Datum: 29.-30. septembar 2018.

Cena: 3500 dinara po učesnikuPijava se vrši slanjem podataka: ime i prezime, kontakt telefon, zanimanje, zaposlenje na montesorizvono@gmail.com.

PREPORUČENA LITERATURA