MONTESORI ŠKOLSKI SEMINAR

Primena elemenata Montesori školskog programa

SADRŽAJ SEMINARA

Seminar Ka efikasnijem učenju - primena elemenata školskog Montesori programa u razrednoj nastavi odobren je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao program stalnog stručnog usavršavanja za period 2018-2021. 

Broj seminara: 
Broj dana: 2
Broj bodova:16

Realizatori: mr Irena Mitrović, AMI diploma za Montessori učitelja, Božana Genadiev, profesor razredne nastave

 

KOME JE NAMENJEN SEMINAR

Seminar je namenjen profesorima razredne nastave, nastavnicima, vaspitačima koji rade pripremni predškolski program, zaposlenima u produženim boravcima, specijalistima, stručnjacima, roditeljima.

Sertifikat o pohađanju se dobija na kraju seminara.

OSNOVNE INFORMACIJE

Mesto održavanja: Beograd

Datum: septembar 2018.


PREPORUČENA LITERATURA