MONTESORI SEMINAR 0 DO 3

Osnovne informacije o Montesori pedagogiji i programima od rođenja do 3 godine


SADRŽAJ SEMINARA

Teorijski deo
- Istorijat i osnove Montesori pedagogije
- Razvoj od rođenja do zrelosti
- Razvoj deteta do 3. godine
- Montesori program za bebe 
- Montesori program u jaslama

Praktičan deo
- Prikaz izabranih Montesori materijala i aktivnosti
- Poseta Zajednici mlađe dece PU Montesori zvono


KOME JE NAMENJEN SEMINAR

Seminar je namenjem roditeljima, budućim roditeljima, medicinskim sestrama-vaspitačima, vaspitačima, saradnicima, administratorima i opštoj javnosti.
Trajanje: 1 dan

Sertifikat o pohađanju se dobija na kraju seminara.

OSNOVNE INFORMACIJE

Mesto održavanja: PU Montesori zvono, Zemun, Beograd

Cena: 3500 dinara

Datum:u pripremi


PREPORUČENA LITERATURA