MONTESORI INFO SEMINARI

Osnovne informacije o Montesori pedagogiji i Montesori programima 


OSNOVNO O INFO SEMINARIMA

Svi seminari se organizuju sa Montesori centrom Zvono. Omogućavaju upoznavanje sa osnovama Montesori pedagogije i Montesori programima za različite uzraste. Oni su uvod u Montesori a po završenom seminaru polaznici imaju dovoljno kvalitetnih informacija da odluče da li će se dalje edukovati za rad u Montesori obrazovanju. 


SEMINAR 0 DO 3

Jednodnevni seminar namenjem roditeljima, medicinskim sestrama, vaspitačima, saradnicima, administratorima i opštoj javnosti.
Sertifikat o pohađanju se dobija na kraju seminara.

Montesori seminar 3 do 6

Jednodnevni seminar namenjen roditeljima, vaspitačima, saradnicima, administratorima i opštoj javnosti. Organizuje se u saradnji sa Montesori centrom Zvono.

AKREDITOVANI MONTESORI SEMINAR

Seminar Primena elemenata školskog Montesori programa kao osnove za integrativnu i ambijentalnu razrednu nastavu odobren je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao program stalnog stručnog usavršavanja 2016-2018. 

Broj seminara: 438
Broj dana: 3
Broj bodova:24

Realizatori: mr Irena Mitrović, AMI diploma za rad sa decom od 6 do 12 godina                       Božana Genadiev, profesor razredne nastave