MONTESORI SEMINAR 3 DO 6

SA MONTESORI CENTROM ZVONO
Osnovne informacije o Montesori pedagogiji i Montesori programu od 3 do 6 godina 


SADRŽAJ SEMINARA

Teorijski deo
- Istorijat i osnove Montesori pedagogije
- Naučne zakonitosti razvoja od rođenja do zrelosti
- Razvoj deteta od 3 do 6 godina
- Montesori program od 3 do 6 godina

Praktičan deo
- Prikaz izabranih Montesori materijala i aktivnosti
- Poseta Dečjoj kući PU Montesori zvonoKOME JE NAMENJEN SEMINAR

Seminar je namenjem roditeljima, vaspitačima, saradnicima, administratorima i opštoj javnosti.
Trajanje: 1 dan

Sertifikat o pohađanju se dobija na kraju seminara.

OSNOVNE INFORMACIJE

Mesto održavanja: PU Montesori zvono, Zemun, Beograd

Cena: 3500 dinara

Datum: subota, 19. maj od 10 do 15 časova


PREPORUČENA LITERATURA