MONTESORI SEMINAR 3 DO 6

SADRŽAJ SEMINARA

Teorijski deo
- Istorijat i osnove Montesori pedagogije
- Naučne zakonitosti razvoja od rođenja do zrelosti
- Razvoj deteta od 3 do 6 godina
- Montesori program od 3 do 6 godina

Praktičan deo
- Prikaz izabranih Montesori materijala i aktivnosti
- Poseta Dečjoj kući PU Montesori zvono

KOME JE NAMENJEN SEMINAR

Seminar je namenjem roditeljima, vaspitačima, saradnicima, administratorima i opštoj javnosti.

Sertifikat o pohađanju se dobija na kraju seminara.

OSNOVNE INFORMACIJE

Mesto održavanja: Beograd

Cena: 3500 dinara

Datumi: U pripremi

PREPORUČENA LITERATURA