MEĐUNARODNA MONTESORI EDUKACIJA


ZAŠTO MEĐUNARODNA EDUKACIJA

Montesori pedagogija je nauka a njena primena zahteva ozbiljno studiranje i usavršavanje. Međunarodne edukacije započela je sama Marija Montesori, postavivši standarde za njihovo održavanje, sadržaj, polaganje ispita, da bi se dobila licenca za rad po Montesori programu.

Danas je za edukacije zadužena Međunarodna Montesori asocijacija - AMI, koja ima trening centre po svetu. Edukaciju je moguće završiti samo u jednom od trening centara. Svaku edukciju vodi akreditovan AMI trener. U Srbiji je za međunarodnu edukaciju zadužen Montesori centar Zvono iz Beograda.

Međunarodna edukcija ima dva nivoa: kurs i trening.
-


Međunarodni Montesori kurs

Međunarodni - AMI Montesori kursevi organizuju se za različite nivoe: 0 do 3, 3 do 6, 6 do 12, 12 do 15. To su kraći kursevi koje vodi međunarodni trener. Obuhvataju detaljnije proučavanje Montesori teorije, pripremu odraslih - roditelja, vaspitača, učitelja i proučavanje Montesori literature.

Međunarodni Montesori treninzi

Međunarodni - AMI Montesori treninzi organizuju se za različite nivoe: 0 do 3, 3 do 6, 6 do 12. To su višemesečne edukacije koje uključuju teoriju, prezentaciju materijala, posmatranje, praksu uz pripremu priručnika - albuma i studiranje Montesori knjiga. Na kraju treninga se polažu teorijski i praktični ispiti a po uspešno položenim ispitima dobija sertifikat - licenca za Montesori vaspitača ili učitelja.