ŽIVOT

Marija Montesori (Maria Montessori, 1870 Italija - 1952 Holandija) je izuzetna ličnost kakva se retko sreće u naučnom svetu. Lekar po struci (Medicinski fakultet, Rim), studirala je i antropologiju i pedagogiju, a ceo život posvetila radu sa decom. Bila je veliki borac za prava dece i žena, a život u turbulentnom vremenu svetskih ratova u različitim zemljama (Španija, Indija, Holandija) učvrstio je njeno uverenje da su nosioci mira u svetu deca od malena vaspitana i obrazovana na pravilan način. Tri puta je nominovana za Nobelovu nagradu za mir. Nosilac je Francuske legije časti.
Sin Mario je radio zajedno sa njom na razvoju Montesori pedagogije a posle njene smrti nastavio njen rad. Posebno je zaslužan za razvoj školskog Montesori programa.


Rad i delo

Jedan od prvih pravih naučnika u pedagogiji, Marija Montesori je ponudila u teorijskom i praktičnom smislu kompletno naučno zasnovanu pedagogiju, čiji su elementi kasnije preuzimani od strane teoretičara u oblasti tradicionalnih i alternativnih pedagoških pravaca.
Svoj rad počela je sa decom sa posebnim potrebama. Koristeći posebne predmete kako bi im učenje bilo olakšano, došla je do zapanjujućih rezultata: ta su deca na školskom testu postigla bolje rezultate od "normalne" školske dece. Prirodno pitanje koje se postavilo bilo je šta je tome uzrok, a odgovor koje je usledio doveo je do revolucionarnih otkrića: svoj deci je potrebna stimulacija kako bi se optimalno razvila.
Logičan nastavak njenog rada bio je bavljenje zdravom decom. U tu svrhu su pripremljeni novi predmeti – danas poznati kao Montesori materijali i počeo je rad sa decom predškolskog uzrasta. Otkrića do kojih je došla privukla su pažnju celog sveta: kada su u povoljnom okruženju koje odgovara njihovim razvojnim potrebama deca se ponašaju drugačije - vole da rade, vole da se druže, razvijaju koncentraciju i pažnju od malena, brinu se o okruženju i vole da žive u redu umesto u haosu. Ponašaju se pristojno i ljubazno, odgovorno i samostalno.
Tokom sledećih godina pripremljen je Montesori 3 do 6 program, počela je edukacija vaspitača i počelo se sa primenom Montesori školskog programa. 
Do kraja života Marija Montesori je dala osnove i razvila Montesori školski program i program za decu do 3 godine, kao i program za srednju školu i univerzitet.
Rad sa decom je dokumentovan u brojnim knjigama Marije Montesori, od kojih se neke bave opštim temama pravilnog razvoja dece i Montesori programima a neke posebnim temama kao što je aritmetika, geometrija ili gramatika.
Da bi zaštitila svoj rad i delo, Marija Montesori je osnovala Međunarodnu Montesori asocijaciju sa sedištem u Holandiji, koja je i danas njen legitimni naslednik i nastavlja sa njenim radom.