Razvoj deteta počinje od rođenja a briga o mentalnom razvoju je podjednako važna kao briga o fizičkom zdravlju i potrebama bebe. Malo je poznato da bebe često plaču jer im je dosadno a ne zato što im nešto u fizičkom smislu nedostaje. Razlog se nalazi u činjenici da je razvoj mozga najintenzivniji upravo po rođenju i da je bebama potrebno nešto čime će se u mentalnom smislu baviti.

004302do3Zato je kao pomoć prirodnom razvoju osmišljen Montesori program za bebe sa aktivnostima i predmetima koji omogućavaju da beba postepeno razvija čula, pokret, samostalnost, inteligenciju, koncentraciju, pažnju, kao i da pravilno uspostavlja komunikaciju sa okolinom.

Pripremljena sredina za dete do tri godine treba da bude:

- Jednostavna, bez preteranog šarenila, gomilanja igračaka, nameštaja i predmeta. Svaki predmet u prostoru u kome dete boravi treba da bude pažljivo izabran i da osim funkcionalnosti zadovoljava i estetske zahteve. Kućno okruženje se prilagođava detetu – lomljivi i skupi predmeti i ukrasi se sklanjaju jer se od malog deteta ne može tražiti da ih ne dira, niti ono takav zahtev razume.

- Uređena - predmeti imaju stalno mesto, postoji ustaljen raspored u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i stalnost u ponašanju odraslih.

- Omogućava slobodu pokreta. Zato beba ne spava u krevecu već na dušeku, ne provodi vreme u stolicama za hranjenje niti nepotrebno vreme u kolicima.

- Realna, jer mala deca uče posmatranjem i imitiranjem – nikada više dete neće biti zainteresovano za svakodnevne aktivnosti, koje čine osnovu života, kao u ovom periodu. Dete treba da ima dovoljno prilika da te aktivnosti posmatra. Ukoliko veliki deo dana provodi van kuće, razvoj dobrih osobina je otežan, jer osim posmatranja dete želi i da samo aktivno učestvuje u svakodnevnom životu, ponavlja radnje i usavršava se. Zato je potrebno da su stalno dostupni mali predmeti prilagodjeni dečjoj ruci za svakodnevne aktivnosti.001524do3

 - Obezbeđuje aktivnost deteta, posebno u pogledu stalnog kretanja koje je suštinska potreba deteta do 3 godine. U današnjem svetu dete često provede najveći deo dana „zarobljeno” – spava u krevecu, doručkuje u stolici za hranjenje, vezano je u sedištu u kolima pri odlasku u prodavnicu sa roditeljima, u prodavnici sedi u sedištu na kolicima, nazad u sedište u kolima, pa ide u šetnju u kolicima, u parku se ljulja na ljuljašci – detetova neaktivnost i sputanost izvori su nezadovoljstva, besa i frustracija. Vreme koje dete do 3 godine provodi ograničenih pokreta treba svesti na minimum a umesto toga obezbediti bezbedan prostor za hodanje, predmete za razvoj sitne motorike i dovoljno vremena za obavljanje aktivnosti – ako se dete stalno požuruje i prilagođava rasporedu odraslih ne može se posvetiti nijednoj aktivnosti. Sedenje pred televizorom nije samo pasivno vreme od koga dete nema nikakve koristi, već se razvoj mozga usporava i izostaje prirodno interesovanje za razvoj životno važnih aktivnosti.

- Prilagođena detetu – koriste se mali predmeti, prilagođeni detetovoj ruci, nameštaj je malih dimenzija, police niske. Predmeti koje dete koristi su pravi – staklena čaša, porcelanski tanjir, prava kašika i viljuška. Dete ima potencijal da nauči da pravilno koristi ove predmete, kada mu se na vreme i na odgovarajući način pokaže.

 Više o razvoju dece od rođenja do 3 godine i kvalitetnom Montesori programu za ovaj uzrast pogledajte na www.montesoribebaijasle.info 

003361sajtdo3Od oko 15 meseci dete je spremno da provede izvesno vreme van kućnog okruženja. Montesori program za uzrast od 15 meseci do 2,5/3 godine obuhvata aktivnosti koje omogućavaju:

- Razvoj samostalnosti – osnova samopouzdanja i samovrednovanja je samostalnost. Deci se pokazuje kako da se brinu o sebi (oblačenje, obuvanje, pranje ruku, promena pelene i korišćenje toaleta, priprema užine), da brinu o okolini (vraćanje na mesto predmeta, brisanje zaprljanog ili prosutog, čišćenje, briga o biljkama) i osnove lepog ponašanja. Umesto da se radi za njih, pomaže im se u sticanju samostalnosti. Dete od malena posmatra odrasle kako se bave ovim aktivnostima i željno je da ih i ono uvežba. Uvežbavanje znači da se i pogreši, otkrije i ispravi greška, ali podrazumeva i da su sve aktivnosti stalno dostupne detetu i da ono ima dovoljno vremena na raspolaganju.

- Razvoj motorike – malo dete ima prirodnu potrebu da, kada jednom prohoda, uvežbava ovu novu veštinu. Sloboda kretanja, ustajanja, sedanja, uzimanja i vraćanja predmeta, prenošenja i nošenja omogućava razvoj krupne motorike. Montesori materijali za ovaj uzrast razvijaju koordinaciju oko-ruka i finu motoriku. Deci se pomaže u izboru aktivnosti koje mogu ponavljati onoliko puta koliko ih one interesuju. Na ovaj način umesto saplitanja, padanja i bacanja predmeta deca vrlo brzo razvijaju koordinaciju pokreta, jer pokretima upravlja samo dete umesto savremenih pomagala (ogradica, dubak, krevetac, kolica, hranilica). IMGdo3

 - Razvoj govora - dete do treće godine izgradjuje osnove govora. Oko prve godine izgovara slogove, a sa dve godine povezuje reči u rečenicu kojom izražava misao. Ukoliko je umesto procesa optimalnog razvoja došlo do kašnjenja, to utiče na dalji razvoj govora. Ogromno prirodno interesovanje deteta za ovladavanje govorom se u Montesori programu podstiče karticama sa slikama, pesmama, razgovorom sa odraslim koji zna kako da sluša i kako da jasno i razumljivo razgovara, tako da olakša razvijanje bogatog rečnika i pravilnog izgovora, načine izražavanja i pozitivne komunikacije.

Samostalnost, motorika i govor se ne razvijaju odvojeno, jer svaka aktivnost, od svakodnevnih kao što je čišćenje metlom ili sipanje vode, do aktivnosti sa Montesori materijalima uključuje sve aspekte razvoja. Istovremeno, navedene aktivnosti su osnova za razvoj mišljenja, koncentracije, pažnje, memorije i logičkog razmišljanja.

Ukoliko se ovaj period razvoja završi uspešno, dete je spremno za usavršavanje stečenih osobina i ovladavanje daljim veštinama potrebnim za život u ljudskom društvu u sledećem razvojnom periodu. Ono je stabilno na nogama, govori, samostalno u pogledu brige o sebi, okruženju, usvojilo je osnove lepog ponašanja i oseća se zadovoljno i srećno u svom okruženju.

Izmedju 3 i 6 godina usavršavaju se veštine i obogaćuju znanja stečena tokom prethodnog perioda, a dete se time priprema za sledeći period razvoja. Ovo je vreme kada nedostaci i kašnjenje u razvoju još mogu da se životom u podsticajnom okruženju koriguju i nadoknade.

Pokret je i dalje medju osnovnim detetovim potrebama, ali samo u okviru realnih aktivnosti sa smislom, koje dovode do unapredjivanja životno važnih veština i znanja.002229 edited edited

Do treće godine dete je primalo impresije iz spoljne sredine bez ikakvog reda ili selekcije. Zato je ovo period kada se primljene impresije uredjuju a mozak priprema za aktivno istraživanje i sticanje znanja u sledećem periodu. Klasifikacija i uredjivanje impresija podstiču se posebnim Montesori materijalima za edukaciju čula koji su u tu svrhu i napravljeni. Ovi predmeti pomažu detetu da preciznije i detaljnije posmatra okolinu, da primljene impresije lako i brzo skladišti i koristi kada su potrebne da se povezuju sa novim. Dete kome ništa ne može da promakne, koje brzo razmišlja i reaguje stiče suštinsku razvojnu osnovu za budućnost. 

Ovo je period kada je dete svesno zainteresovano za pisanje i čitanje. Dete raste okruženo slovima, posmatrajuži od malena odrasle kako pišu i čitaju, pa je prirodno da želi da ovlada ovom važnom ljudskom veštinom. U ovom periodu to može postići lako ukoliko koristi posebne predmete i ima priliku da uči prema svom interesovanju. Izmedju 4 i 5 godina deca u Montesori okruženju počinju da pišu pisanim slovima (jer njihov oblik odgovara prirodnom pokretu dečje ruke u ovom uzastu i olakšava učenje) a nekoliko meseci kasnije i da čitaju. Time ulaze u zadivljujući svet pisane reči i stiču veštinu koja im omogućava da sve što su do tada saznala i naučila i što ih je interesovalo, sada proučavaju na nov način. Takodje je interesantnije na ovaj način sticati znanja o pojmovima koji ih zanimaju: Sunčev sistem, planeta zemlja, kontinenti, mora i okeani, države, glavni gradovi, prirodne pojave, oblici reljefa, vrste biljaka i životinja, način života u različitim delovima sveta, gradjevine, odeća, kompozitori, slikari. Bogatstvo saznanja utiče na bogatstvo razmišljanja i izražavanja, čime se dete priprema za način rada u školi. 

Dete je okruženo oblicima, brojevima, količinama, razlomcima, operacijama; prirodno se interesuje za registarske tablice, brojeve kojima su obeležena parking mesta, oblike cvetova, broj parčeta kada se seče torta, brojeve u knjigama i novinama. Nije zato čudno što je rano zainteresovano za brojeve i brojanje. U toj veštini ono je u stanju da napreduje mnogo više i brže nego što se obično misli. Kroz postepene, sve složenije aktivnosti u okviru Montesori programa, ono će razumeti količine, naučiti brojeve, brojanje, osnovne matematičke matematičke operacije, tablice, razlomke, geometrijske figure i tela.

Više o razvoju dece od 3 do 6 godina, Montesori programu za ovaj uzrast i kako da prepoznate pravi Montesori vrtić pogledajte na www.montesorivrtic.info

002245 editedOvo je period u kome je dete pre svega usmereno na sopstveni razvoj ali je u stanju i da uči kako da saradjuje sa drugima. Tipična slika u Montesori vrtiću - dečjoj kući, su deca koja se samostalno nečim bave, ali medju sobom komuniciraju. Prirodna simpatija i saradnja postoje medju decom u ovom periodu a veze izmedju njih se na tome i zasnivaju. Tek u sledećem periodu deca su u stanju da razvijaju socijalne veze koje podsećaju na one u ljudskom društvu.

U Montesori dečjoj kući u mešovitoj grupi dece, svako dete ima priliku da živi baveći se nekom od ponudjenih aktivnosti iz sledećih oblasti po svom izboru:

Svakodnevnog života - aktivnosti brige o sebi, brige o okolini i lepog ponašanja se nastavljaju, ali su složenije u odnosu na prethodni period

Edukacija čula - raznovrsni Montesori materijali omogućavaju detetu da usavršava čula, opažanje mišljenje i da povezuje ideje, ali i da naučeno znanje primeni u svakodnevnom životu kroz otkrivanje kvaliteta predmeta, pojava, živih bića i ljudi.

Jezik - pomoću posebih materijala dete bogati rečnik, uči da piše i čita, vrste reči, analizu rečenice i dramsko izražavanje

Matematika - brojevi, količine, brojanje, kvadrat, kub, razomci, decimalni sistem, operacije i tablice

Kultura - znanja o svetu, iz oblasti prirode i društva

Umetnost - slikari i umetnička dela, kompozitori i kompozicije, tehnike crtanja i vajanja, note, sviranje i komponovanje.IMG 8993 edited

Bogat i sadržajan život deteta izmedju 3 i 6 godina omogućava stvaranje kvalitetne osnove za dalji život, razvijanje raznovrsnih interesovanja, praćenje interesovanja i radoznalosti, ovladavanje različitim načinima izražavanja,  produbljivanje mišljenja i povezivanje ideja, usvajanje velikog broja informacija koje su osnova za izgradnju i korišćenje mašte i kreativnosti u sledećem periodu razvoja, a život je zanimljiv jer je pun otkića i novih, korisnih saznanja.

Slike AMI http://www.montessoricentenary.org/photos/