Montesori program u prvoj godini

Razvoj deteta počinje od rođenja a briga o mentalnom razvoju je podjednako važna kao briga o fizičkom zdravlju i potrebama bebe. Malo je poznato da bebe često plaču jer im je dosadno a ne zato što im nešto u fizičkom smislu nedostaje. Razlog se nalazi u činjenici da je razvoj mozga najintenzivniji upravo po rođenju i da je bebama potrebno nešto čime će se u mentalnom smislu baviti.
Zato je kao pomoć prirodnom razvoju osmišljen Montesori program za bebe sa aktivnostima i predmetima koji omogućavaju da bebapostepeno razvija čula, pokret, samostalnost, inteligenciju, koncentraciju, pažnju, kao i da pravilno uspostavlja komunikaciju sa okolinom.
Osnove okruženja za dete do tri godine:
- Jednostavno, bez preteranog šarenila i velikog broja igračaka. Svaki predmet u prostoru u kome dete boravi treba da bude pažljivo izabran
- Uređeno - predmeti imaju stalno mesto, postoji ustaljen raspored u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i stalnost u ponašanju odraslih
- Omogućava slobodu pokreta - umesto u krevecu dete spava na dušeku, ne provodi vreme u stolicama za hranjenje niti nepotrebno vreme u kolicima
- Realna, jer mala deca uče posmatranjem i imitiranjem – nikada više dete neće biti zainteresovano za svakodnevne aktivnosti, koje čine osnovu života, kao u ovom periodu. Dete treba da ima dovoljno prilika da te aktivnosti posmatra i da učestvuje u svakodnevnom životu porodice. 


Montesori program do 3. godine

Od oko 15 meseci dete je spremno da provede izvesno vreme van kućnog okruženja, u Zajednici mlađe dece. Montesori program za uzrast od 15 meseci do 2,5/3 godine uključuje:
- Razvoj samostalnosti – deci se pokazuje kako da se brinu o sebi (oblačenje, obuvanje, pranje ruku, promena pelene i korišćenje toaleta, priprema užine),  o okolini (vraćanje na mesto predmeta, brisanje zaprljanog ili prosutog, čišćenje, briga o biljkama) i osnove lepog ponašanja. Umesto da se radi za njih, pomaže im se u sticanju samostalnosti. 
- Razvoj motorike – sloboda kretanja, ustajanja, sedanja, uzimanja i vraćanja predmeta, prenošenja i nošenja omogućava razvoj krupne motorike. Svakodnevne aktivnosti i Montesori materijali razvijaju koordinaciju oko-ruka i finu motoriku. Deci se pomaže u izboru aktivnosti koje mogu ponavljati onoliko puta koliko ih one interesuju, da bi naučila da biraju i počela sa razvojem koncentracije i pažnje.
- Razvoj govora - dete do treće godine izgrađuje osnove govora. Ukoliko je umesto procesa optimalnog razvoja došlo do kašnjenja, to utiče na dalji razvoj govora. Ogromno prirodno interesovanje deteta za ovladavanje govorom se u Montesori programu podstiče karticama sa slikama, pesmama, razgovorom sa odraslim koji zna kako da sluša i kako da jasno i razumljivo razgovara, tako da olakša razvijanje bogatog rečnika i pravilnog izgovora, načine izražavanja i pozitivne komunikacije.


Montesori program od 3. do 6. godine

Dečja kuća je

Mesto za pravilnu socijalizaciju
Uzrasno mešovita grupa dece obezbeđuje formiranje zajednice u kojoj mlađa deca posmatraju i uče od starije a starija razvijaju samopouzdanje i utvrđuju znanje pomažući mlađoj. Deca se blagovremeno i prirodno uče principima zajedničkog života koji se zasnivaju na poštovanju druge dece i zajedničkih predmeta i aktivnosti koje dele. Okruženje je tako pripremljeno da postoji samo jedan primerak svakog predmeta, koji se uvek vraćaju na mesto, čime se razvijaju samokontrola i strpljenje.

Mesto za samostalnost
Okruženje pomaže deci da se samostalno bave različitim aktivnostima i prate svoj unutrašnji raspored. Svi predmeti i materijali su dečje veličine i stalno raspoloživi na policama, da se koriste prema potrebi. Svako dete može da se bavi određenom aktivnošću onoliko dugo koliko želi, istražujući i otkrivajući. Svaka aktivnost sadrži kontrolu greške pa deca otkrivaju sama ako pogreše i ispravljaju se, učeći da rešavaju probleme.

Mesto gde deca vole da uče
Učenje o svetu odvija se putem aktivnosti i predmeta koji angažuju mozak, čula i ruke. Prirodna radoznalost se podstiče učenjem kroz istraživanje i razmišljanje, tako da dete razume svet slova, brojeva, životinja, biljaka i umetnosti.

Mesto gde se izgrađuje karakter
U Dečjoj kući se aktivnosti pokazuju deci umesto da se o njima priča jer u ovom uzrastu deca uče više gledajući nego slušajući. Kroz aktivnost deca uče kako da se kreću, postaju spretna i snalažljiva u svakodnevnom životu. To im daje samopouzdanje da završe započeto, da imaju inicijativu i samostalno razmišljaju.