Montesori program od 6 do 12 godina

Ovo je period:

Aktivnog učenja
Dete ne koristi više ruke već maštu za učenje. Umesto učenja napamet, Montesori školski program se zasniva na korišćenju mašte, aktivnom istraživanju i otkrivanju prema detetovim interesovanjima. Program obuhvata zanimljive priče, Montesori materijale, korišćenje enciklopedija i drugih knjiga, Montesori materijale, eksperimente i modele. 
Montesori materijali za ovaj period osmišljeni su tako da olakšavaju razumevanje složenih aspstraktnih ideja i postepen prelazak od konkretnog ka apstraktnom. Učitelji umaju ulogu usmeravanja i pomaganja u prirodnom procesu učenja i druženja, umesto da budu centar školskog programa i nameću svoje moralne vrednosti, čime se otežava prirodan razvoj.

Druženja
Deca imaju potrebu i da uče i da druže se istovremeno. Zato se u Montesori školi učenje odvija u malim grupama koje se formiraju prema interesovanjima čime se podstiče diskusija, razmena mišljenja a time i razumevanje gradiva. Time deca uče da rade zajedno sa drugima, da poštuju druge i uče da sa svakim mogu naći nešto zajedničko. To je osnova za prevenciju nasilja i razvijanje pozitivnih socijalnih odnosa.

Istraživanja van škole
Znanje nije ograničeno na školu niti određen program. Znanje se može naći svuda. Mnogo je korisnije i zanimljivije otići i videti pravu reku nego učiti o njoj iz udžbenika. Zato deca u Montesori školi planiraju posete bibliotekama, muzejima, galerijama, arheološkim lokalitetima, prirodnim i kulturnim spomenicima, opservatorijama, u okviru istraživanja tema kojima se bave. Istovremeno uče da se snalaze u svetu vn škole i kuće.

Izgradnje moralnih načela
Šta je dobro a šta ne, šta se radi a šta se ne radi? Deca ovog uzrasta postavljaju ovakva pitanja jer je ovo period kada se gradi moralnost koja će biti osnova moralnih načela ličnosti do kraja života. 


Montesori program od 12 do 18 godina

Period adolescencije podrazumeva velike fizičke i mentalne promene. Mladi ljudi su veoma osetljivi. Pojavljuju se sumnje, oklevanja, različite, često burne emocije, obeshrabrenost. Takođe je kapacitet za učenje smanjen. Ovo je period povoljan za kreativni rad i jačanje samopouzdanja, za razvoj plemenitih osobina koje pripremaju za društvo, odnosno osećaja za pravdu i za lično dostojanstvo.
U tradicionalnoj srednjoj školi adolescenti su primorani da nepokretno sede, pasivno slušaju, uče napamet, odgovaraju za ocene a stres zbog ovih pritisaka često ima negativne efekte na razvoj. 
Adolescenti treba da budu zaštićeni tokom ovog perioda. Potrebno je da razumeju način na koji funkcioniše društvo u koje ulaze. Idealno okruženje za njih je priroda, i to seosko imanje na kome žive, uče i rade, gde je sve usmereno na njihove fizičke i psihološke potrebe. Tada imaju dovoljno vremena za sebe i za vršnjake i postižu ravnotežu izmedju praktičnog i intelektualnog rada. Potrebna im je  ekonomska samostalnost, pa se uče osnovama ekonomije kroz vođenje imanja.
Život u zajednici u kojoj se odnosi uspostavljaju na osnovu zajedničkog rada, baš kao i u društvu, predstavlja kvalitetnu osnovu za kasniji život.