Montesori program za uzrast od 6 do 12 godina prilagodjen je prirodnim razvojnim potrebama deteta i novim osobinama i potrebama kojese pojavljuju. Dete sada ima potencijal da usavrši apstraktno mišljenje, korišćenje mašte, da razvije moral i druge osobine potrebne za budući ulazak u društvo odraslih. Dve dominantne osobine ovog perioda su ogromna želja za učenjem i ogromna želja za druženjem. Cilj razvoja u ovom periodu je da se zadovolji potreba i želja za znanjem i razume društvo i svet u celini. I u fizičkom i u mentalnom smislu dete je spremno za iskustva u širem okruženju. U ovom periodu dete se razvija novim pravcem – umesto razvoja usmerenog na sopstvenu ličnost, što je bila karakteristika prethodnog perioda, u centar razvoja dolazi razvoj socijalnog bića.

002257 edited

Ovo je period očiglednih fizičkih promena: dete dobija stalne umesto mlečnih zuba, postaje tanje, sa dužim nogama i oštrom kosom. Promene se dešavaju i na psihološkom planu – dete je manje ljubazno, postavlja drugačija pitanja i ima potrebu da vreme provodi van kuće. Ovo je miran period stabilnog razvoja tokom koga dete poseduje veliku snagu i zdravlje.

Dete je aktivno u intelektualnom smislu a ograničeno neposredno okruženje više mu nije dovoljno. Ono želi da iskusi spoljni svet prirode i društva. Inteligencija je usmerena na spoljni svet a usmerenost u razvoju pomera se sa deteta na svet i kosmos. Ali dete ne može da iskusi niti razume svet samo pomoću čula. Zato je moć mašte u ovom periodu od suštinskog značaja, jer se koristi za učenje i razumevanje skrivenih procesa (na primer kako list stvara hranu za biljku) i pojava, procesa i dogadjaja dalekih u prostornom i vremenskom smislu. Tokom ovog razvojnog perioda dete teži da dostigne intelektualnu samostalnost (Pomozi mi da sam razmišljam). Umesto upijajućeg uma iz prvog perioda, aktivira sе um koji postavlja pitanja i traga za odgovorima, jer dete ima potrebu da razume način na koji svet funkcioniše. Ono traži odgovore na pitanja "zašto", "како", "gde" и "kada" i ima potrebu da otkrije uzroke činjenica koje je naučilo tokom prethodnog perioda. Sposobnost rezonovanja omogućava deci da povezuju ideje i činjenice, da porede, analiziraju i zaključuju u oblasti apstraktnog.

U ovom periodu apstraktno razmišljanje je dominantno. Dete je zainteresovano za razloge, svrhu i način na koji se procesi odvijaju, pojave dešavaju, ali ne u neposrednom već širem okruženju.

Više o osobinama deteta u periodu od 6 do 12 godina i Montesori programu za ovaj period saznajte na www.montesoriskola.info.

001764 edited Ovo je period uspostavljanja pravih prijateljstava a druženje ima drugačiji smisao u odnosu na prethodni period. Deca prirodno formiraju vršnjačke grupe i imaju potrebu da se grupno bave smislenim aktivnostima, pre svega učenjem. U okviru grupe deca razvijaju svoje kodove ponašanja, biraju vodju a često imaju svoj tajni jezik i znakove. Ovo je drugačija, složenija vrsta socijalne organizacije u odnosu na prethodni period.

Pripremljeno je intelektualno podsticajno i omogućava učenje u malim grupama koje se formiraju prema interesovanjima čime se podstiče diskusija, razmena mišljenja a time i razumevanje. Program obuhvata zanimljive priče, Montesori materijale, korišćenje enciklopedija i drugih knjiga, Montesori materijale, eksperimente i modele. Osnovno znanje se stiče iskustvima van kuće i škole, deca samostalno planiraju posete bibliotekama, muzejima, galerijama, arehološkim lokalitetima, prirodnim i kulturnim spomenicima, opservatorijama, u okviru istraživanja tema kojima se bave. Montesori materijali za ovaj period osmišljeni su tako da olakšavaju razumevanje složenih aspstraktnih ideja i postepen prelazak od konkretnog ka apstraktnom. Učitelji umaju ulogu usmeravanja i pomaganja u prirodnm procesu učenja i druženja, umesto da budu centar školskog programa i nameću svoje moralne vrednosti, čime se otežava prirodan razvoj.

Senzitivni periodi školskog deteta      

Tokom ovog razvojnog perioda pojavljuje se period osetljivosti za korišćenje mašte. Dete do šeste godine formira maštu a od šeste godine je koristi. Mašta, kao sposobnost da se zamisli nešto što nije prisutno, zasniva se na realnosti a ne na fantaziji. Mašta dobija material iz realnosti. Zaista, nema umetničkog dela ili novog proizvoda koji nisu zasnovani na realnosti.002240 edited

Želja za učenjem je sledeći period osetljivosti izmedju 6. i 12. godine. Dete postavlja pitanja i traga za odgovorima, ali u tom procesu mora biti aktivno i slediti svoja interesovanja umesto nametnutog programa; na taj put ne kreće samo već u društvu vršnjaka. Kako se onda obezbedjuje potreban nivo znanja? Prvo, kroz posebno pripremljene priče dete stiče predstavu o celini, na osnovu koje je lako i zanimljivo proučavati detalje i delove, koji ponovo vode celini. Drugo, dete je prirodno zainteresovano za teme koje se inače u školi obradjuju,ali želi da to radi na drugačiji način i mnogo detaljnije i dublje: kako se biljka hrani, zašto je nivo soli u morskoj vodi uvek isti, kakve vrste trouglova postoje i kakva je razlika izmedju imenica i glagola. Svet prirode i društva zadivljujući je i za dete u ovom periodu je kao nepoznat kontinent koji čeka da bude otkriven i istražen.Treće, sve na svetu je povezano, pa istraživanje bilo koje teme otvara niz drugih pitanja. Zato se predmeti ne proučavaju izolovano, već su medjupovezani. Time se podstiče povetzivanje ideja, učenje u kontekstu, učenje nanivou nesvesnog i dugotrajno pamćenje i brže napredovanje. 

Od šeste godine dete je posebno zainteresovano za pitanja morala i pravde. Dete se pita šta je pravilno ponašanje a šta nije, šta je fer i šta nije fer. Zato tužakanje kao karakteristika dece ovog uzrasta ima potpuno različit smisao od onog koji se čini na prvi pogled – dete ima potrebu da proveri svoje razmišljanje i stavove u procesu njihovog izgradjivanja. Moralne pridike u ovom period nisu od koristi, jer dete želi da zaključuje o moralnim pitanjima i vrednostima samostalno, kroz iskustvo.

Razvoj od 12 do 18 godina

Ovo je turbulentan period adolescencije sa velikim fizičkim i mentalnim promenama, koji po tome podseća na prvi period razvoja. U fizičkom smislu telo postaje zrelo, a u psihološkom mladi postaju veoma osetljivi. Pojavljuju se sumnje, oklevanja, različite, često burne emocije, obeshrabrenost i smanjenje intelektualnog kapaciteta. Energija adolescenata je nestabilna, ili prevelika ili premala. Uvećana potreba za spavanjem karakteristika je ovog perioda. 

002596 edited

Ovo je period povoljan za kreativni rad i jačanje samopouzdanja. Takodje je period povoljan za razvoj plemenitih osobina koje pripremaju za društvo, odnosno osećaja za pravdu i za lično dostojanstvo.

U ovom periodu adolescenti ulaze u društvo odraslih i postaje član društva. Oni se menjaju od deteta koje živi u porodici u odraslog koji treba da živi u društvu. Posebno su osetljivi na neljubaznost i ponižavanje koje su strpljivo trpeli tokom prethodnog perioda.

Adolescenti moraju biti zaštićeni tokom ovog perioda. Potrebno je da razumeju način na koji funkcioniše društvo u koje ulaze. Idealno okruženje za njih je priroda, i to seosko imanje na kome žive, uče i rade, gde je sve usmereno na njihove fizičke i psihološke potrebe. Tako će imati dovoljno vremena za sebe i za vršnjake i postići ravnotežu izmedju praktičnog i intelektualnog rada. Adolescentima je potrebna ekonomska samostalnost, i zanima ih da rade, pa na imanju imaju prilike za to.

002329 edited

Koncept povoljnog okruženja za adolescente potpuno se razlikuje od načina na koji se sa njima obično postupa. U tradicionalnoj školi oni su primorani da nepokretno sede, pasivno slušaju, uče napamet, odgovaraju za ocene. Individualne razlike se ne uzimaju u obzir, niti njihova potreba da se uvedu u društvo na dostojanstven način. Dr Montesori je za ovaj period razvoja zato osmislila program na imanju nazvan Erdkinder (deca zemlje). Tu je učenje često kombinovano sa proizvodnjom i prodajom poljoprivrednih proizvoda ili vodjenjem hotela, da bi se steklo znanje o svim aspektima funkcionisanja posla. Život u zajednici u kojoj se odnosi uspostavljaju na osnovu zajedničkog rada, baš kao i u društvu, predstavlja kvalitetnu osnovu za kasniji život. Takođe ima dovoljno vremena za posmatranje prirode i društva, razmenu mišljenja, debate i diskusije, izražavanje i kreativnost.

Slike http://www.montessoricentenary.org/photos/