Članovi asocijacije mogu biti pojedinci koji se bave Montesori obrazovanjem ili su za to zainteresovani, lica koja svojim radom žele da doprinesu ostvarivanju ciljeva asocijacije i ustanove koje primenjuju kvalitetne, autentične Montesori programe.

Članovi asocijacije mogu biti državne i privatne ustanove, centri, i drugi subjekti koje žele da primenjuju Montesori programe u radu sa decom