Srpska Montesori asocijacija je osnovana sa ciljem popularizacije Montesori pedagogije unapređenja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, uz doprinos stvaranju uslova za pravilan razvoj dece i mladih

Srpska Montesori asocijacija je Montesori društvo osnovano sa ciljem promovisanja kvalitetnog Montesori obrazovanja i širenja principa autentične Montesori pedagogije u Srbiji i regionu

Srpska Montesori asocijacija promoviše misiju, viziju i ciljeve Međunarodne Montesori asocijacije - Association Montessori International (AMI) čiji je član.

Među osnivačima je mr Irena Mitrović, sa dugogodišnjim iskustvom u primeni kvalitetnih Montesori programa za različite uzraste i diplomom Međunarodne Montesori asocijacije (AMI). 

Ciljevi asocijacije su:

- Organizovanje seminara  za roditelje sa ciljem približavanja principa pravilnog razvoja dece od rođenja do 18 godina roditeljima i prednosti uključivanja njihove dece u Montesori programe, povećanje dostupnosti kvalitetnih Montesori programa i unapređenje nivoa obrazovanja i vaspitanja dece i mladih i pomaganje roditeljima da razlikuju legitimne od nelegitimnih Montesori ustanova, seminara i edukacija

- Saradnja sa Montesori centrom Zvono na organizovanju Montesori seminara za vasptače, učitelje, saradnike i druge profesionalno zainteresovane za Montesori obrazovanje

- Podrška Montesori centru Zvono u osnivanju AMI centra za Montesori edukaciju. Prve aktivnosti na realizaciji su već preduzete. Time će se u Srbiji obezbediti ozbiljna i kvalitetna edukacija za rad sa decom do 3 godine, od 3 do 6 godina, od 6 do 12 godina i od 12 do 15 godina

-Pružanje kontinuirane podrške i stručne pomoći ustanovama i stručnjacima zainteresovanim za primenu Montesori programa krozseminare, savetovanja i ustanovljenjekvaliteta u Montesori praksi.

- U saradnji sa Propolis Books, prevođenje i objavljivanje knjiga dr Marije Montesori, u cilju dostupnosti ove vredne literature na srpskom jeziku.