Montesori program se u jasle i vrtić uvodi u nekoliko faza.
Prva faza je pohađanje Montesori seminara kako bi se dobile osnovne informacije i počela priprema za uvođenje programa, za zaposlene i administratore u ustanovi ili grupi u kojoj se uvodi Montesori program.
Druga faza je proučavanje Montesori knjiga, za zaposlene u ustanovi ili grupi u kojoj se uvodi Montesori program.
Treća faza je pohađanje Montesori AMI međunarodnog kursa za zaposlene i administratore u ustanovi ili grupi u kojoj se uvodi Montesori program.
Četvrta faza je pohađanje Montesori AMI međunarodnog treninga za uzrast 0 do 3 ili 3 do 6 za zaposlene u ustanovi ili grupi u kojoj se uvodi Montesori program.
Trajanje ovih faza zavisi od dostupnosti određenog međunarodnog kursa i treninga.