Montesori program se u jasle, vrtić ili školu uvodi u nekoliko faza.
Prva faza je pohađanje Montesori seminara kako bi se dobile osnovne informacije i počela priprema za uvođenje programa, za zaposlene i administratore u ustanovi ili grupi u kojoj se uvodi Montesori program.
Druga faza je proučavanje Montesori knjiga, za zaposlene u ustanovi ili grupi u kojoj se uvodi Montesori program.
Treća faza je pohađanje Montesori međunarodnog kursa za zaposlenei administratore u ustanovi ili grupi u kojoj se uvodi Montesori program.
Četvrta faza je pohađanje Montesori međunarodnog treninga za zaposlene u ustanovi ili grupi u kojoj se uvodi Montesori program.
Trajanje ovih faza zavisi od dostupnosti određenog međunarodnog kursa i treninga i može biti i do 2 ili 3 godine.
Ukoliko želite da i pre toga počnete sa primenom određenog Montesori programa, nudimo konsultaciju Montesori od početka, namenjenu ustanovama, edukativnim centrima i drugim subjektima koji žele da uvedu Montesori programe.
Preduslov za konsultaciju je minimalni nivo znanja o Montesori obrazovanju, odnosno pohađanje Montesori seminara Srpske Montesori asocijacije i prijava za međunarodni Montesori kurs i/ili trening. 
Konsultacije se rade za nivo jasli i vrtića.
Sastoje se u:
1. P
oseti jaslama ili vrtiću u koji se uvodi Montesori, razgovoru sa zaposlenima i obilasku prostora 
2. Pripremi plana preuređenja i reorganizacije prostora i nabavke potrebnih predmeta
3. Objašnjenju organizacije i realizacije početnih Montesori aktivnosti
4. Najmanje dve posete tokom rada sa decom radi posmatranja primene i savetovanja.
Zainteresovani? Kontaktirajte nas mejlom za više informacija.