Za osnovne škole

Za osnovne škole čiji su profesori razredne nastave, pedagozi, psiholozi ili administratori pohađali Akreditovani Montesori školski seminar nudimo mogućnost saradnje sa ciljem uvođenja Montesori pristupa u školu.
Saradnja obuhvata:
- Posetu školi radi analize potreba i mogućnosti za uvođenje Montesori pristupa
- Internu obuku profesora razredne nastave sa daljim teorijskim osnovama, prezentacijama aktivnosti i organizacijom rada
- Kontinuirano praćenje i savetovanje u primeni Montesori principa u radu sa decom.

Kontaktirajte nas mejlom za više informacija.